இலங்கை வரலாற்றில் 5 வது தடவையாக பிரதமராக ரணில் விக்கரம சிங்க பதவிப்பிரமாணம்
இலங்கை வரலாற்றில் 5 வது தடவையாக
பிரதமராக ரணில் விக்கரம சிங்க  பதவிப்பிரமாணம் செய்து கொண்டார்.

No comments