லங்கன்வொய்ஸ்.கொம்

பிரதான செய்திகள்

'குழந்தைகளை வளர விடுங்கள் வளர்க்காதீர்கள்- எதிர்கால சந்ததியை சிறப்பக வடிவமைப்போம்'

இன்றைய சூழ்நிலையில் வீட்டிலிருந்து கடந்தகால, நிகழ்கால, எதிர்கால சிந்தனைகளோடு காணப்டும் இவ்வேளை,எமது எதிர்கால சந்ததிகளான பிள்ளைகளின் வளர்ப்பில் பெற்றோரும், சமூகத்தவரும் விட்ட தவறுகளை மீட்டிப்பார்த்து சரி செய்ய ஓர் வாய்ப்பினன பெற்றுள்ளோம். 

ஒவ்வொருவரும் குழந்தைகளும் ஒவ்வவொரு நோக்கத்திற்காகப் படைக்கப்பட்வர்கள் ஆளுமைப்ப பண்புகளாலும் வேறுபட்வர்கள்.குழந்தை வளர்ப்பில் நாம் பல இடங்களில் பிழைவிடுகின்றோம் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும்.

இன்றைய பெற்றோர்கள் என் பிள்ளை 'டொக்ராக' வருவான் 'இஞ்சினியரா' வருவான் என்று முன் கூட்டியே தீர்மானித்து விடுகின்றனர். ஆரம்பத்தில் குழந்தைகளின் பால் வேறுபாட்டை அறிந்து அதன் ஆடைகளின் நிறங்களை தீர்மானித்த காலம் கடந்து, கருவிலே உள்ள பிள்ளை மருத்துவ,விஞ்ஞான, கணித அறிவுடன் வர வேண்டும் என்றும் கர்பிணிகள் குடும்பத்தையும் கவனிப்புக்களை விடுத்து கனவுலகில் இருக்கும் வரை வெளிவராமல் அறியாத குழந்தை புதிய உலகில் எதுவிதமான வேறுபாடுகளும் இன்றி ஓர் அழுத்தத்துடன் பிரவேசிப்பதுடன் அதன் ஆளுமை பெரும் பங்கு பெற்றோரால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது.

இந்தப் போக்குப் பிள்ளை மூன்று வயதை அடையும் போதே முன்பள்ளிக்கு அனுப்புதல் முன்பள்ளியில் பெற்றோரைப் பிரிந்து பிள்ளை அழுதபடி தனித்திருந்து சிந்திக்கின்றது. பெற்றோரின் அன்பு அரவணைப்பு தேவைப்படும் கால கட்டங்களில் அதற்கு அறிவு வழங்கப்படுவது குழந்தை உள்ளத்தை மிகவும் பாதிக்கின்றது. சில வேலைக்கு செல்லும் பெற்றோர் பிள்ளைகளை காப்பகங்களில் விடுதல் போதிய தாய்பாலூட்டல் இன்மை என்பனவும் குழந்தைதைகளளின் ஆளுமையைப் பாதிக்கின்றது.
பெற்றோர்கள் தமது நிறைவேறாத ஆசைகளை பிள்ளைகளின் மேல் திணிக்கின்ற தன்மை மிகவும் ஆபத்தானது "நான் வைத்தியராக வர ஆசைப்பட்டேன் முடியவில்லை" எனது பிள்ளையாவது வர வேண்டும் என்ற எண்ணமும்; "எனது அயல் வீட்டுக்காரனின் பிள்ளை போன்று எனது பிள்ளையும் கற்க வேண்டும்" என்ற சிந்தனை பெற்றோர்கள் தேவையற்றதும். அதிகமானதுமான எதிர்பார்ப்பினை பிள்ளைகள் மீது வைப்பதற்கு காரணமாகின்றது.

இதனால் பிள்ளைகள் தமது பெற்றோரின் விரும்பங்களை நிறைவேற்ற தவறுமிடத்து அல்லது முடியாமல் போகுமிடத்து அவர்கள், தாம் தமது பெற்றோரின் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமற்றவர்களாகவும் அதனை இழந்தனர்களாகவும், மனதுடைகின்றனர். தன்னுடைய பிள்ளையின் திறன் என்ன? அவனால் எதனை சிறப்பாக செய்ய முடியுமென கண்டறிந்து ஊக்கப்படுத்தும் பெற்றோர்கள் இத்தவறினை செய்வதில்லை. ஏனையவர்கள் அனைத்திலும் சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் எனக் கூறி பிள்ளையின் திறமைக்கு அப்பாற்பட்ட வேலையைக் கொடுக்கின்றனர் அதனை செய்து முடிக்குப்படி அவர்களிடம் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

இதற்காக பிள்ளையின் நண்பர்களுடன் மற்ற சகோதரர்களுடன் ஒப்பிடுகின்றனர். அவனைப் பார் அவன் நன்றாகச் செய்கின்றான் பரிசு வாங்குகின்றான்" உன்னால் ஏன் முடியவில்லை? என உரத்த சத்தமாக சில கடின வார்த்தைகளையும் பாவித்து வருகின்றனர்.சில சமயம் அடிக்கவும் செய்கின்றனர். இத்தகைய செயற்பாடுகள் பிள்ளைகள் தனது நண்பர்களை ஏன் சகோதரர்களைக் கூட வெறுக்கவும் எதிரியாகவும் தூண்டுதலாகின்றது. இத்தகைய செயற்பாடுகள் பெற்றோரால் தொடரப்படும் போது பிள்ளைகள் மற்றவர்களுடன் சேர விருப்பமற்றவர்களாகவும், வெறுப்பினை காட்டும் மனப்பான்மைக்கும் மாற்றப்படுவார்கள. பெற்றோர் பிள்ளைக்கு அறிவுரை கூறும் போது அவர்களின் சூழ்நிலை அறிந்து அன்பாகக் கூற வேண்டும். சில பெற்றோர்கள் வீட்டில் ஆசிரியர்கள்; அதிபர்கள், பொலிஸ் போன்றும் மாறிவிடுகின்றனர். ஆனால் பெற்றோர் வீட்டில் அந்த வகிபங்கை எடுத்துக் கொள்வது சிறுவர்கள் பாடசாலைச் சூழலை வெறுக்கக் காரணமாகின்றது.

பிள்ளையை விளையாட விடாமல் எல்லா நேரங்களிலும் வீட்டிலும் கற்பித்தல் முதலாம்; ஆண்டு கற்பிக்கும் போதே மேலதிக வகுப்புக்களுக்கு விடுவதும், அதிகரித்த வீட்டுப்பாடங்களை பிள்ளைக்கு வழங்குவதும் இன்றை காலக் கற்றல் முறை பாடத்திட்டங்கள் இன்னமும் இதற்கு காரணம் ஆகலாம். ஆனால் பெற்றோர் தமது பிள்ளையை உணர்ந்து அவனது இயல்பினை அறிந்து கற்பிக்க வேண்டும். வீட்டிலும் பலமணிநேரங்கள் கற்பிக்கும் போது எருமை,சனியன்,நாயே,மூதேவி,மூஞ்சையைபார்;ஏன் பிறந்தாய்...?, உயிரை வாங்காதே என்றும் மற்றவர்களுடன் ஒப்பிடுதல் முட்டாள்; மூளை இல்லாதவன் என இன்னும் பல வார்த்தை பிரயோகங்களை கடினமாக மேற்கொள்ளுதல் என்பனவும் கட்டாயப்படுத்தி பாடங்களை சொல்லி கொடுப்பதும் பிள்ளையின் கற்றலை ஆர்வத்தை பாதிப்பதுடன் குற்ற மனப்பணான்மையுடையவானகவும்,தாழ்வு மனப்பான்மையுடையவானகவும் வளர்வதுடன் எதிர்காலத்தில் அவனது ஆளுமையையும் பாதிக்கின்றது.

பெற்றோர் தமது பிள்ளையின் நண்பனின் பெற்றோர்களுடன் கதைத்தல் அவர்களின் தனிப்பட்ட போட்டி, எனது பிள்ளை உனது பிள்ளை என்ற போட்டி பெற்றோரின் கௌரவம், கல்வி நிலை என்பன பிள்ளையின் மீது கற்றல் சுமையாக திசைதிருப்பப்படுகின்றது. சில பெற்றோர் பகை உணர்வுகளை வார்த்தையை பிள்ளையில் காண்பித்தல். உதாரணமாக அவனைப்போல வந்தியோ? அவனைவிட புள்ளி குறைவாக எடுத்தாயோ?; என்ன நடக்கும் பார்? என கண்டிப்பாக கூறுதல், பிள்ளைக்கு சகோதரங்களுடன், சக நண்பர்களுடன்,சமூகத்துடனும்பயம்;          கோபம் பழிஉணர்வு மற்றும்  தாக்க வேண்டும் என்ற வன்போக்கான எண்ணப்பாடுகள் சிறுவயதிலேயே மறைமுகமாக பெற்றோரால் விதைக்கப்படுகின்றது என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும்;.

காலையிலே பாடசாலைக்கு செல்ல பிள்ளை ஆயத்தமானதும் பெற்றோர் பாட புத்தகம் கவனம்,தண்ணீர் போத்தல், சாப்பாட்டுப் பெட்டி கவனம் உடுப்பை ஊத்தையாக்காதே, அவனை போல் (நண்பனை) போன்று ஒழுங்காக செய், பென்சில் துலைத்தால் அடிப்பேன், நான் சிரமப்பட்டு வாங்கித்தருகிறேன் என பல வார்த்தைகளை செய்யாதே ,செய்யாதே என எதிர்மறையாக பட்டியல் இட்டபடி வாசலில் 'போய்ட்டு வருகிறேன் அம்மா' செல்லும் வரை 'கவனம் கவனம்'; என கூறி அனுப்பிவைத்து இரவிரவாக பாடம் சொல்லி கொடுத்து காலையில் புத்திமதிகளை கூறி அக்கறையாக அனுப்பிவைப்தாக நம்புகின்றனர்.

ஆனால் பிள்ளை இரவு மேலதிகமாக கற்கும் போதே கல்வியை சுமையாக சிந்திக்க ஆரம்பித்து விடுகின்றான். காலையில் அயர்ந்து தூங்கும் அவனை “எழும்பு பாடசாலைக்கு நேரமாகிறது” என்று கூறியதும். அவனுக்கு மேலும் வெறுப்பு ஏற்படுகின்றது. தொடர்ந்து பெற்றோர் கூறும் “செய்யாதே, கவனம் என திரும்பத் திரும்ப கூறும் வார்தைகள் அவர்களை எரிச்சலடைய செய்து?ஏன் செய்தால் தான் என்ன? எதற்காக அம்மா ஒவ்வொரு நாளும் இப்படி சொல்லுகின்றா?; என மனநிலை சிந்திக்கவும் தூண்டுவாதால், குழப்பமான மனநிலையே அவர்களுக்கு காணப்படும்.மேலும் சில பிள்ளை அம்மா தண்டிப்பார் என்பதனால் தனது பொருட்களை நண்பர்களுடன் பகிராமல் நண்பர்கள் எடுத்து விடுவார்கள் என்பதனால் அவர்களுடன் பழகாமலும்; தனித்தும் சமூகமயப்படாத ஓர் ஆளுமையை தமதாக்கிக் கொள்ள தலைப்படுகின்றனர்.

பிள்ளைகளிடம் தொடர்ந்து ஒன்றோ, ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விடயங்களை செய்! எனக் கூறுவதோ செய்யாதே! எனக் கூறுவதோ பிள்ளையை நெருங்கீட்டுக்கு உள்ளாக்குவதுடன் தவறான, தர்க்கரீயற்ற சிந்தனையை தூண்டிவிடும்.பென்சில் தொலைந்துவிட்டது 'அம்மா அடிப்பா'; என பயந்து நண்பனின் பென்சிலை திருடி தனதாக்கி கொள்ளும் நடத்தைகள் உருவாகும். பிள்ளைகள் பெற்றோர்களுக்கு 'ஆசிரியர் தன்னை பாராட்டினால் பிடிக்கும்' என அறிந்த பிள்ளை, ஆசிரியர் தன்னை பாராட்டியதாக பெற்றோரிடம் பொய் கூறுதல், பாடப்புத்தகங்களில் மற்றவரை பார்த்து எழுதல்,; பெறாமைப்படுதல், தனது பொருள்களில் மட்டும் அதிக கவனம் செலுத்துதல்; மற்றவர்களை மதிக்காமல் நடத்தல்; தனக்கு மட்டும் வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு கிடைக்க கூடாது போன்ற விரும்பத்தகாத நடத்தைகளை வெளிப்படுத்துவார். இத்தன்மை தொடரும் போது பிள்ளை அதனது எதிர்கால நல்ல ஆளுமையில் பாதகமாக விளைவுகளை உள்வாங்குகின்றான் என்பதை பெற்றோர் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும்.

சில பெற்றோர் பிள்ளையின் அனைத்து வேலைகளையும் தாமே செய்தல் வளர்ந்தபின்னும் உணவூட்டல், குளிப்பாட்டுதல், வீட்டுப்பாடங்களை செய்து கொடுத்தல், தனிமையில் விடுதலைத் தவிர்த்தல்; நண்பர்களுடன் பழக தடை விதித்தல்; சில பொருட்களை தூக்கவே விளையாடவோ தடைசெய்தல், நான் பிள்ளையை பாதுகாக்கின்றேன் என்ற உணர்வில் அவர்களது இயல்பான நடத்தைகளை கட்டுப்படுத்தி பிள்ளையின் சிந்தனை ஆற்றல், கற்பனா சக்தி ஆக்கத்திறன் என்பவற்றுடன் தனித்து இயங்கும் ஆளுமையை மழுங்கடித்து தங்கியிருக்கும் ஆளுமைக்கு வித்திட்டு வளர்கின்றனர்.

சில பெற்றோர் பிள்ளை குழந்தை அவனை தண்டிக்காதே எதை செய்தாலும் செய்யட்டும் அவன் குழந்தை என கூறி தவறுகளுக்கு தட்டிகொடுத்து, அதிக செல்லமும் ஆதிக்கமும் கொடுக்கின்றனர்.இவர்கள் பிள்ளைகள் துன்பப்படக் கூடாது,கவலைப்பட கூடாது தனது பிள்ளைக்கு அதிக நன்மை செய்வதாகவும் நினைத்து கொள்கின்றனர். 

இத்தன்மை  பிள்ளைகள் எது சரி ? எது தவறு? அறியமுடியாதவர்களாகக் காணப்படுகின்றனர். அவர்கள் எது சரி ? எது தவறு? உணர்ந்து  தண்டனைக்கும், பாராட்டுக்களுக்கும் முகம்; கொடுக்கவும் எதிர்கால சமூகத்தை எதிர்கொள்ளும் பக்குவ நிலையை கல்வியாலும் இதர செயற்பாடுகளாலும் சிறப்புற்று தனித்தன்மை உணர்ந்தவனாக உலகிற்க்கு விடப்பட வேண்டும்.

  தன் விருப்பத்திற்கு விடப்படும் பிள்ளை சமூக விரோத ஆளுமைகளை கற்றுக் கொள்ள அதிக வாய்ப்புக்கள் உண்டு. ஆகவே கண்டிப்பும் சுதந்திரமும் அதன் அளவிற்கே இருக்க வேண்டும். இவ்வாறு பிள்ளைகளை அதிக சுதந்திரமாக விடும் பெற்றோர் பிள்ளைகள் எதிர்த்து பேசும் போது கவலைப்படுபவர்களாகவும் ; "பிள்ளைக்கு நான் என்ன செய்யவில்லை அவன் இப்படி மரியாதையற்று பேசுகின்றானே" என்றும் கவலைப்படுபவர்களாகவும் காணப்படுவர்.

சிறுபராயம் என்பது தனிமனிதனின் ஆளுமையில் பொரும்பங்கு வகிக்கின்றது மூளையின் சிறப்பான விருத்திக்கு ஏதுவான காலமாக சிறு பராயம் காணப்படுவதனால், இப் பருவத்தில் பிள்ளைக்கு வெறுமனே கல்வியை மட்டுமே கற்றுக் கொடுப்பது என்பது பொருத்தமானதன்று. இப்பராயத்தில் பிள்ளைகள் சிந்தனையை தூண்டும் ஆற்றலை வளர்க்கும் விளையாட்டுக்கள் செயற்பாடுகள் என்பவற்றில் ஈடுபடுத்துவது முக்கியமானதாகும்.

முன்மாதிரியான பெற்றோர்களிடமிருந்து அன்பு, விட்டுக்கொடுத்தல்; கீழ்ப்படிவு மற்றும் பிறருக்கு உதவுதல், போன்ற பல நற்பண்புகளையும் போதித்து தன்னம்பிக்கையும்; ஆர்வமும் உள்ளவர்களாகவும் தன்னையும் பிறரையும் உணர்ந்து தனக்கும் பிறருக்கும் நன்மை பயப்பவனாக ஒழுக்கம் உள்வனாகவும் வளர்த்தெடுக்க வேண்டும். 

இத்தகைய பிள்ளைகள் எதிர்காலத்தில் தனது தனிமனித வாழ்வை மகிழ்வுள்ளதாகவும் சுதந்திரமானதாகவும் இலகுவாக மாற்றி அமைத்து கொள்கின்றனர்.மறுதலையாக அதிக ஒழுக்கக் கட்டுப்பாட்டிற்கு மத்தியில் வளர்க்கப்பட்ட பிள்ளைகள் ஒதுக்கப்பட்டவராகவும், மற்றவர்களால் விரும்பபடாதவராகவும், உள்ளத்தில் குறைவுள்ளவர்களாகவும்,விமர்சனங்களை தாங்கமுடியாதவர்களாயும்,மனஅமைதியற்று வாழ வேண்டிய நிலைக்கு ஆளாகின்றான்.

தனிமனிதனின் ஆளுமையில் சிறப்பும் செழிப்பும் காணப்பட வேண்டுமாயின் அவர்களது சிறுபராயம் ஆரோக்கியமாகவும், வினைத்திறனுள்ளதாகவும் அமைக்கப்பட வேண்டும்; "எல்லாம் விதி "என காலத்தின்       மீதும் ,சிறுவர்கள் தானே என அவர்கள் போக்கிலேயே அல்லாமலும் எமது அதீத கட்டுப்பாட்டில் அல்லாமலும் அன்புடனும் அரவணைப்புடனும், பொறுத்தமான முறையில் தவறை திருத்தி உலகை உணர்த்தி வளர்க்கும் போது ஒரு பிள்ளை பிற்காலத்தில் உள நலமுள்ளவனாக மட்டும் அல்ல ஆளுமையில் சமூகநலம் உள்ளவனாகவும் வளர்வான் என்பதில் ஜயம் இல்லை.

எந்தக் குழந்தையும் நல்ல குழந்தை தான் மண்ணில் பிறக்கையிலே அவன் நல்லவன் ஆவதும் தீயவனாவதும்.............................?

Dr.K.Kajavinthan
Senior lecture in Psychology
Department of Philosophy and Psychology
University of Jaffna
srilanka
kajavinthan@gmail.com

பாடசாலைகள் ஆரம்பம் என்பதனால் பாடசாலை ஆளனியினர் வருகை கையொப்பமிடல் தொடர்பாக கல்வி அமைச்சின் சுற்று நிருபத்தை மீறி சில கல்வி அதிகாரிகள் வேறு அறிவுறுத்தல்களை வழங்கி வருவது மாத்திரமின்றி அதன்படி செயற்பட வற்புறுத்தும் சட்டவிரோத செயற்பாட்டுக்கு எதிராக இலங்கை ஆசிரியர் சங்கம் இலங்கை மனித உரிமை ஆணைக்குழுவிடம் இன்று (06.07.2020 திங்கள்கிழமை) முறைப்பாடு ஒன்றினை செய்துள்ளதாக  தெரிவித்தனர்.மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் டெங்கு நுளம்பு தாக்கம் அதிகரித்து வருகின்றது. அந்தவகையில் கடந்த ஜுன் 19 ஆந் திகதி தொடக்கம்; 2020 ஜுன் 26 ஆந் திகதி வரையும் 16 பேர் டெங்குநோய் தாக்கத்திற்குள்ளாகியுள்ளனர்.

இந்த வாரம் டெங்கு தாக்கத்தினால் பாதிப்புக்குள்ளான ஏறாவூர் சுகாதார வைத்திய அதிகாரிபிரிவில் 07 பேரும் ஓட்டமாவடி சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பிரிவில் இதுவரை 06 டெங்கு நோயாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. 

அது போன்று கோறளைப் பற்று மத்தி வாழைச்சேனை பிரிவில் 2 நோயாளர்களும், வாழைச்சேனை பிரிவில் ஒருவருமாக மொத்தம் 16 பேர் மாவட்டத்தில் இனங் காணப்பட்;டுள்ளனர்.   

இருப்பினும் வாகரை, செங்கலடி, மட்டக்களப்பு, வவுனதீவு, காத்தான்குடி, பட்டிப்பளை, வெல்லாவெளி, ஆரையம்பதி, களுவாஞ்சிக்குடி, கிரான் ஆகிய சுகாதார வைத்திய அதிகாரிப் பிரிவுகளில் டெங்கு நோயாளர்கள் எவரும் இனங்காணப்படவில்லை.


மேலும் கடந்த சில மாதங்களில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் டெங்கு நோயினால் எந்த  ஒரு மரணங்களும் பதிவாகவில்லையென வைத்தியர் வே. குணராஜசேகரம் தெரிவித்தாh.

மேலும்  கடந்தவாரம் 16 பேர் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் டெங்கு தொற்றுக்கு ஆளாகியுள்ளதுடன் நாட்டில் பொதுவாக டெங்கு நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளதாக தகவல் தெரிவிக்கின்றன.

ஏறாவூர்மற்றும் ஓட்டமாவடி பிரதேச மக்கள் சற்று விழிப்புடன் செயல்பட்டு வீடுகளில் தேங்கி கிடக்கின்ற குப்பைகள் நீர் தங்கியுள்ள இடங்கள் போன்றவற்றை அகற்றி டெங்கு நுளம்புகள் இபருகுவதற்கு இடம் கொடுக்காத வகையில் துப்பரவாக வைத்துக் கொள்ளுமாறு மட்டக்களப்பு பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிமனையில் டெங்குக் கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவிற்கு பொறுப்பான வைத்திய கலாநிதி வே. குணராஜசேகரம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். 

KF
காத்தான்குடியில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் எவருடனும் தேர்தல் தொடர்பான சந்திப்புக்களை மேற்கொள்வது இல்லை என காத்தான்குடி சம்மேளனம் தீர்மானித்துள்ளதாக தெரிவித்தனர்.

எதிர்வரும் பாராளுமன்ற தேர்தலில் காத்தான்குடியில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் காத்தான்குடி சம்மேளனத்துடன் சினேகபூர்வ சந்திப்பு ஒன்றினை மேற்கொள்வது தொடர்பில் அனுப்பிய கடிதம் தொடர்பில் ஆராய்ந்த போதே இத்தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டதாக சம்மேளன உறுப்பினர் ஒருவர் தெரிவித்தார்.

ஐக்கிய சமாதான கூட்டமைப்பின் காத்தான்குடி வேட்பாளர் கலாநிதி MLAM.ஹிஸ்புல்லா, ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸின் வேட்பாளர். பொறியியலாளர் சிப்லி பாரூக், நல்லாட்சிக்கான தேசிய முன்னனியின் காத்தான்குடி வேட்பாளர் பொறியியலாளர் MM.அப்துர் ரகுமான் ஆகியோர்கள் அனுப்பிய கடிதம் தொடர்பாக (05 ஞாயிற்றுக்கிழமை) இடம்பெற்ற சம்மேளனத்தின் வாராந்த கூட்டத்தின் போதே இத்தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தனர்.
நாட்டில் ஏற்பட்ட கொரோனா வைரஸ் காரணமாக சகல பாடசாலைகளும் 2020.03.13ம் திகதி மூடப்பட்டதை யாவரும் அறிவீர்கள்.

அந்தவகையில் மீண்டும் பாடசாலைகள் 2020.07.06ம் திகதி  தரம்-05, O/L, A/L ஆகிய வகுப்புக்களுக்கு ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளதால் மாணவர்கள் சுகாதார நடைமுறைகளைப் பேணி தங்கள் கற்றல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட முடியும்.

COVID-19காலத்தில் மாணவர்கள் பாடசாலையில் கடைப்பிடிக்க வேண்டியவை ஒழுங்குகள்.

1.பாடசாலை வளாகத்தினுள் நுழைந்தவுடன் உடல் வெப்பநிலையைப் பரிசோதித்தல்.

2.ஒவ்வொரு மாணவர்களும் சமூக இடைவெளியைப் பேணி தொற்று நீக்கித் திரவத்தைப் பயன்படுத்தி கைகழுவுதல்.

3.வரும்போது (Face mask) அணிந்து வருவதோடு மேலதிகமாக ஒரு முகக் கவசத்தை தனது புத்தகப் பையினுள் வைத்தல்.

3.சிற்றுண்டிச்சாலை/உணவகம் திறக்கப்படாதபடியால் வீட்டிலிருந்து வரும்போது ஆரோக்கியமான உணவுகளை சமைத்து கொண்டு வருதல். முடியுமானால் கரண்டியைப் பயன்படுத்தி உண்ணல்.

5.உணவு உண்ணுமுன் கைககளை நன்றாகக் கழுவிக்கொள்ளல்.

6.உணவுகள் பரிமாறுவதை தவிர்ப்பதோடு தங்கள் கொண்டுவந்த உணவை மாத்திரம் உண்ணல்.

7.வகுப்பறையினுள் மாணவர்கள் குழுவாக இருப்பதைத் தவிர்த்தல்.

8.கற்றல் உபகரணங்கள் பரிமாறுவதைத் தவிர்ப்பதோடு பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளின் பாடப்புத்தகம்,கொப்பிகள்,எழுதுகருவிகள் போன்றவற்றை முன்கூட்டியே தயார்டுத்தல்.

9.தங்களுக்கு வீட்டில் காய்ச்சல்,தடுமல், இருமல் போன்ற அசாதாரண சூழ்நிலை ஏற்படும் போது பாடசாலைக்கு அனுப்புவதைத் தவிர்த்தல்.

10.தங்களுக்கு பாடசாலையில் காய்ச்சல்,தடுமல்,வறண்ட இருமல் ஏற்படும் போது வகுப்பாசிரியரிடம் தெரியப்படுத்தல்.

11.மலசல கூடம் செல்லும் தேவை ஏற்படும் போது வகுப்பாசிரியரின் அனுமதியைப் பெற்றுச் செல்லல்.

12.ஆட்டோவில் வருபவர்கள் மூன்று பேருக்கு மேல் ஏறுவதைத் தவிர்த்தல். இதுபற்றி பெற்றோர்கள் சாரதிகளுக்கு அறிவுறுத்தல்.

13.மாணவிகளின் ஆடைகள் எப்போதும் சுத்தமாக இருத்தல்.

14.தங்களுக்கு வழங்கப்படும் இடைவேளை நேரங்களில் கைகளை நன்றாகக் கழுவிக்கொள்ளல்.

15.பாடசாலையில் வைக்கப்பட்டுள்ள பொதுவான இடங்களில் குடிநீர் அருந்துவதைத் தவிர்ப்பதோடு வீட்டிலிருந்தே குடிநீர் கொண்டு வருதல்.

16.மாணவர்கள் பாடசாலையின் வெளியே விளையாடுதல்,கூட்டமாக நின்று கதைத்தல்,தொடுதல் போன்றவற்றை முற்றாகத் தவிர்த்தல்.

17.பாடசாலை விடும் போது கைகழுவுதல்.

18.தரம்-05மாணவர்களுக்கு பி.ப.1.30மணியளவில் பாடசாலை நிறைவுபெறுவதால் அதுபற்று ஆட்டோ சாரதிகளுக்கு முன்கூட்டியே தெரியப்படுத்தல்.

19.பாடசாலை விடும்போது சமூக இடைவெளியைப் பேணி (1m) கலைந்து செல்லல்.

20.மாணவர்கள் வீட்டிற்குள் நுழைந்தவுடன் பாதணிகளை உரிய இடங்களில் கழற்றி விட்டு தன்னை நன்றாக சுத்தம் செய்து கொள்ளல்.

மாணவச் செல்வங்களே சுகாதார நடைமுறைகளைப் பேணி கொரோனாவை வெற்றி கொள்வோம். பின் கல்விக்கு புத்துயிர் அளிப்போம்.


காத்தான்குடி சம்மேளனம் வெளியிட்ட ஊடக  அறிக்கை  சிறுபிள்ளைத்தனமானதும், நகைச்சுவையானதுமாகும் அபிமான் ஆசிரியர்

கடந்த 23.06.2020 அன்று காத்தான்குடி பள்ளிவாயல்கள் முஸ்லிம் நிறுவனங்களிள் சம்மேளனம் வெளியிட்ட ஊடக அறிக்கை தொடர்பாக...

மேற்படி அறிக்கையானது சிறுபிள்ளைத்தனமானதும் இந்த 2020ஆம் ஆண்டின் சிறந்த நகைச்சுவையானதுமாகும்.

உங்களின் இந்த அறிக்கையில் உள்ள அனைத்து விடயங்களும் அப்பட்டமான பொய் என்பதை இந்த ஊரிலுள்ள புத்தி ஜீவிகள் நன்கு அறிவர். அதில் உள்ள எல்லாவற்றுக்கும் பதில் அளிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையென்பதால், மௌலவீ அப்துர் ரஊப் தரப்பினர்தான் இந்த ஊரில் எதிர் வினைக் குழுக்களை உருவாக்குகின்றார்கள் என்ற விடயம் சம்மந்தமாகவே  இங்கு எழுத விரும்புகிறேன். அதற்கு முன்னர்...

இந்த ஊரிலுள்ள 50 வயதுக்கு மேற்பட்ட சகலரிடமும் குறிப்பாக உலமாக்களிடம் ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன். 

தயவு செய்து மழுப்பாமல் அல்லாஹ் றசூலுக்குப் பயந்து நெஞ்சிலே கை வைத்து உண்மையை கூறுங்கள். 

1990க்கு முற்பட்ட காலப்பகுதியில் நமது ஊரிலே ஆங்காங்கே ஒரு சிலர் வஹ்ஹாபிஸ கொள்கையை பின் பற்றிக் கொண்டிருந்தாலும் 1990ம் ஆண்டுக்குப் பின்னர்தான் வஹ்ஹாபிஸம் பூதாகாரமெடுத்தது. 

1990 ஆம் ஆண்டுக்கு முற்பட்ட காலப்பகுதியில் நமது ஊரிலே புனித புஹாரி ஷரீப் ஓதி கந்தூரி கொடுத்தல், புனித புர்தா ஷரீபஹ் ஓதுதல், ரபீஉனில் அவ்வல் மாதம் வந்து விட்டால் சுப்ஹான மௌலித் ஓதுதல், மீலாத் விழா கொண்டாடுதல், ராதிப் மஜ்லிஸூகள் நடாத்துதல். கப்ர் சியாரத் செய்தல்,கத்தம்- பாத்திஹா ஓதுதல் மற்றும் தல்கீன் ஓதுதல் போன்ற செயல்கள் இருந்தனவா...? இல்லையா.....? 

பொது மக்களை விடுங்கள். உலமாக்களான நீங்கள் இப்படியான  செயல்களை செய்தீர்களா இல்லையா.....? 

அப்போதெல்லாம் இந்த விடயங்களை  செய்தல் உங்களுக்கு ஆகுமானதாக இருந்ததால்தானே செய்தீர்கள். 

1990 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு அவைகளை ஆகுமானவை அல்ல என்று நீங்கள் கை விட்டிருப்பதும், உங்களில் சிலர் அவைகளை ஷிர்க் என்றும் குப்ர் என்றும், பித்அத் என்றும் பிரச்சாரம் செய்வதும் ஏன்.........?

அன்று சரி என்று செய்த செயல்கள் இன்று பிழையாகிப் போனதன் காரணம் என்ன.....? அப்படியாயின் 1990ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர் நீங்கள் குப்ரிலா இருந்தீர்கள்.......? பின்னர் நீங்கள் எங்கே எப்போது தவ்பா செய்து மீண்டும் கலிமாச் சொல்லி மீண்டீர்கள்.......,? யார் உங்களுக்கு கலிமா சொல்லித் தந்தார்....,.?   தயவு செய்து பகிரங்கமாக தெரிவியுங்கள்.

இனி சம்மேளனத்தின் அறிக்கை விடயத்துக்கு வருகிறேன். 

எப்போதுமே நாங்கள் சம்மேளனத்தின் அறிக்கைகளை கணக்கெடுப்பதே இல்லை. ஆனால் இந்த அறிக்கையில் ஊரிலே எதிர் வினைக்குழுக்களை உருவாக்குவது மௌலவீ அப்துர் ரஊப் தரப்பினரே என்ற ஒரு வாக்கியத்துக்காகவே காலத்தின் மற்றும் எமது சமுகத்தின் நன்மை கருதி இதனை வெளியிடுகிறேன்.

முன்பெல்லாம் காத்தான்குடி உலமா சபையினராலோ அல்லது சம்மேளனத்தினாலோ ஏதாவது அறிவித்தல் விடுக்கப்பட்டால் மக்களிடம் அதற்கு ஒரு மரியாதை இருந்தது. ஆனால் இப்போது ஆகக்குறைந்தது சமுக ஊடகங்களிலாவது உங்களின்  மேற்படி அறிக்கைக்கு ஆதரவாக யாராவது எழுதுவார் என்று பார்த்தால் ஒருவரையுமே காணோம். இதிலிருந்தே ஊரிலும் சமுகத்திலும் உங்களுக்குள்ள மதிப்பும் மரியாதையும் புலனாகிறது.

உங்கள் சம்ளேனத்திலே உலமாஉகளும் இருக்கின்றபடியால் கேள்விகளை பொதுவாகவே கேட்கிறேன். 
தயவு செய்து மழுப்பாமல் மறைக்காமல் அல்லாஹ் ரசூலுக்குப் பயந்து உண்மையை வெளியிடுங்கள்.
(வினா 01)  
1979ஆம் ஆண்டு மௌலவீ அப்துர் ரஊப் அவர்களினால் முதன் முதலாவதாக சூபிஸ ஞானம் பற்றிய கருத்துக்கள் முன் வைக்கப்பட்டபோது, அவ்வேளையில் இருந்த சிரேஷ்ட உலமாக்களில் பலருக்கு இது சூபிஸ ஞானம் அல்லது மஃரிபா ஞானம் என்று தெரிந்திருந்தும் ஓர் அரசியல் வாதிக்குப் பயந்து அல்லது அந்நேரத்தில் மௌலவீ அப்துர் ரஊப் அவர்களுக்கு
அந்த இளம் வயதிலேயே உலமாக்களின் சூரியன் என்றும் ஈழத்தின் சொற் கொண்டல் என்றும் கௌரவ பட்டங்கள் வழங்கப்பட்டு பெரும் மதிப்பும் மரியாதையும் கொடுக்கப்பட்டு வந்ததை கண்டு பொறுக்க முடியாத பொறாமை காரணமாக அவர் பேசிய விடயம் சம்பந்தமாக அவரை அழைக்காமலும் விசாரிக்காமலும் உடனே கொழும்புக்குச் சென்று, அந்த நேரத்தில் பதிவு செய்யப்படாத ஓர் அமைப்பாகவும் பொது மக்களிடம் கண்மூடித்தனமான ஓர் மரியாதையையும் கொண்டிருந்த அகில இலங்கை ஜம் இய்யதுல் உலமா சபையை வற்புறுத்தி ஒரு பக்கச்சார்பாக எதுவித விசாரணையுமின்றி முர்தத் பத்வா வழங்கி ஒற்றுமையாக இருந்த ஊரை முதன் முதலாக இரண்டாக்கி ஒன்றுக்கு மற்றது எதிர் வினைக்குழுவாக உருவாக காரணமாக அமைந்தது உங்களது உலமாக்களா.......? மௌலவீ அப்துர் ரஊப் தரப்பினரா........?

இதனிடையே நீங்கள் செய்த சிறு சிறு கைங்கரியங்கள் நிறை உள்ளன. அவற்றையெல்லாம் எழுதினால் இந்தப்பிரசுரம் நீண்டு விடும். எனவே முக்கியமான கேள்விகளை மட்டும் இங்கு தொடர்கிறேன்.

(வினா 02)
2004ஆம் ஆண்டு சம்மேளனமாகிய நீங்கள் ஈமானிய நெஞ்சங்கள் என்ற பெயரிலே ஓரு குழுவை உருவாக்கி, கடற்கரை வீதியில் அமைந்துள்ள இஸ்லாமிய வழிகாட்டல் நிலைய(ம்?)த்திலே பாதுகாப்பு தரப்பினரை அழைத்து எம்மைப்பற்றி பல தப்பான கருத்துக்களை அவர்களுக்கு கூறி எங்கள் சூபிஸ சமுகத்தின் மீது அப்போதிருந்த அரசியல் தலைமையின் உதவியுடன் புனித றமழான் மாதம் 17ஆம் நோன்பு தினமன்று அந்த ஈமானிய நெஞ்சங்கள் தாக்குதல் நடாத்த காரணமாக இருந்தீர்களே.
சுமார் ஏழு நாட்கள் இந்த கலவரம் நீடித்ததே.
சூபிஸ சமுகத்தினரின் பல வீடுகள் உடைக்கப்பட்டனவே.
உங்களது சம்மேளன காரியாலயத்துக்குப் பின்னால் அமைந்துள்ள மெத்தைப் பள்ளிவாயலுக்கு எமது சூபிஸ மக்கள் பலவந்தமாக இழுத்துச் செல்லப்பட்டு உங்கள் வஹ்ஹாபிஸ கொள்கை வழி வாழ வேண்டும் என பலவந்தமாக கலிமஹ் சொல்லிக் கொடுத்தீர்களே.
இந்த அக்கிரமம் ஒருநாள் இரண்டு நாள் அல்ல ஏழு நாட்கள் நடந்தனவே. உங்கள் மெத்தைப் பள்ளிவாயல் ஒரு கொலைக்களமாக இந்த ஏழுநாட்களும் இருந்ததே. எமது இளைஞர்கள் பலவந்தமாகக் கடத்தி கொண்டுவரப்பட்டு அவர்கள் மரணமடைந்து விட்டார்கள் என்று செய்தி வரும் அளவுக்கு தாக்கப் பட்டார்களே. அந்த இளைஞர்களை விடுவிக்கவோ அல்லது அமைதியை உருவாக்கவோ ஊரை வழிநடாத்துவதாகச் சொல்கின்ற நீங்கள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருந்த வன்முறையை நிறுத்த என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீர்கள்.....? 

ஈமானிய நெஞ்சங்கள் என்ற குழுவை நாங்கள் உருவாக்கவில்லை என இப்போது நீங்கள் நழுவப் பார்க்கலாம். சரி அப்படியே நீங்கள் உருவாக்கவில்லை என வைத்துக் கொண்டாலும் கூட,  குறைந்த பட்சம் பொலீஸில் முறைப்பாடாவது செய்தீர்களா......?
(வினா 03)  
2004 ஆம் ஆண்டு செய்யப்ட்ட சமாதான ஒப்பந்தத்தின் பிறகு சமாதானமாக வாழ விரும்பிய ஊர் மக்கள் எமது தரப்பு உலமாஉகளுக்கும் பிரசங்கம் செய்வதற்கு சந்தர்ப்பம் கொடுத்து காத்தான்குடியில் மட்டுமல்ல அயல் கிராமங்களிலும் எமது உலமாஉகளும் ஜும்அஹ்ஓதி, காத்தான்குடி மக்களோடு அதற்கு முன்னர் இருக்காத வகையில் அயல் கிராமத்து மக்கள் சந்தோசமாக இருந்த வேளை, தீவிரப்போக்குள்ள வஹ்ஹாபிகளின் தூண்டுதலால் எமது உலமாஉகளுக்கு வழங்கி வந்த ஜும்அஹ் ஓதும் வாய்ப்பை தடை செய்து, ஏற்பட்ட சமாதானத்துக்கு வேட்டுவைத்து மீண்டும் ஊரை பிளவு படுத்தி எதிர்வினையாற்றியது நீங்களா.......?மௌலவீ அப்துர் ரஊப் அவர்களின் தரப்பினரா..........?

(வினா 04 
முக்கியமானது)
2004--2006 காலப் பகுதியில் காத்தான்குடியில் எப்படியான சூழுல் நிலவியது என்பதை நான் சொல்லித்தான் நீங்கள் தெரிய வேண்டியதில்லை.
என்றாலும் சுருக்கமாகச் சொல்கிறேன். 

அதாவது நீங்கள் உருவாக்கிய குழுவே உங்களின் கட்டுப் பாட்டை மீறி உங்களை அதிகாரம் செலுத்தும் சக்தியாக மாற்றம் பெற்று கடைசியில் தடி எடுத்தவனெல்லாம் சண்டியன் என்ற நிலை உருவானது.

இதனிடையே மௌலவீ அப்துர் ரஊப் அவர்களின் தரப்பினருக்கும் உங்களுக்குமிடையில் இன்னும் சில சந்தர்ப்பங்களில் அந்த நேரத்தில் இருந்த உலமா சபை (வெறுமனே பொடியன்மார் தலைவர் செயலாளராக இருந்த கால கட்டம்) அவ்வப்போது பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்தன. அந்த நேரத்தில் இருந்த நகரபிதா முபீன் சேர் அவர்களும் சில கூட்டங்களுக்கு தலைமை தாங்கினார்கன். ஆனால் நடைபெற்ற எல்லாக் கூட்டங்களிலும் எமது சூபிஸ சமுகத்தை கொத்தடிமையாக வைத்திருக்கும் பாணியிலேயே உங்களின் ஆணவமும் அதிகாரமும் கலந்த நிபந்தனைகளிருந்ததால் அனைத்து பேச்சுவார்த்தைகளும் தோல்வியிலேயே முடிந்தன.

பின்னர் 2005ம் ஆண்டு நகரசபை கட்டடத்தில் (தற்போது நூதனசாலை) கொழும்பிலிருந்து  அ.இ.ஜ.உ சேந்த 03 உலமாஉகளை நீங்கள் அழைத்து மேற்படி முபீன் சேர் தலைமைதாங்க ஒரு கூட்டம் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்திலே எமது ஞானபிதா அன்னவர்கள் ஒரு வேண்டுகோள் விடுத்தார்கள்.

நான் பேசுவது ஹக்கு. அ.இ.ஜ.உ. சபையால் நீங்கள் திறமை சாலிகள் என கருதுகின்ற உலமாஉகள் 10 பேரை அழையுங்கள். இதேபோல் நானும் எனது தரப்பில் 10 உலமாஉகளை அழைக்கிறேன். எனக்கு வஹ்ததுல் வுஜூத் சம்பந்தமாக பேசுவதற்கு 02 மணிநேரம் தாருங்கள். பின்னர் உலமாஉகள் என்னிடம் கேள்விகளை கேட்கலாம். அல்லாஹ்வின் உதவியால் என்னால் பதில் அழிக்க முடியும். ஒரு கேள்விக்கேனும் என்னால் பதில் தர முடியவில்லையென்றால், நான் ஒரு வாள் தந்து சுய வாக்குமூலும் தருகிறேன் என்னை வெட்டி விடுங்கள். பிரச்சினை முடிகிறது என்று கூறினார்கள்.

இதைவிட பட்டவர்த்தனமாக ஒரு மனிதன் எப்படிச் சொல்ல முடியும்......? சரி மொலவீ இப்படி ஒரு பாரதூரமான சவால் விடுகிறாரே. ஓரு வாய்ப்பை கொடுத்துத்தான் பார்ப்போமே என்று நீங்கள் ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்படுத்திக் கொடுத்தீர்களா.......? 

குறிப்பு!

மேற்படி சவால் ஒரு முறை பல அரசியல் பிரமுகர்கள் முன்னிலையில் முஸ்லிம் காங்கிரஸ் தலைவர் ரஊப் ஹக்கீமிடமும் ஞான பிதா அவர்களின் காரியாலயத்தில் வைத்து விடுக்கப்பட்டது.

(வினா 05)
2006ஆம் ஆண்டு மற்றொரு கலவரத்தை தாங்கள் அரங்கேற்றினீர்கள். இதுவும் 07நாட்கள் நீடித்தது. இதன்போது இடையில் ஒரு நாள் அப்போது பிரதேசத்துக்கு பொறுப்பான டி.ஐ.ஜீ மற்றும் காலம் சென்ற (சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட) ஏ.எஸ்பி ஜமால்தீன், பிரதேச செயலாளர் கிராம சேவகர்கள் எமது தரப்பு மற்றும் நீங்களும் கலந்து கொள்ள கூட்டம் ஒன்று ஏற்பாடாகி இருந்தது. அக்கூட்டத்திலே நான்தான் டி.ஐ.ஜீ யை நோக்கி சேர் இவர்களுக்கு எங்களோடு ஏதும் பிரச்சினை உள்ளதா என்று கேளுங்கள் என  கூற, அவரும் அப்படியே கேட்க உடனே சபீல் நளீமி இல்லை என்று சொல்ல அப்படியாயின் இவர்களோடு பேசிப்பயனில்லையே பிரச்சினைக்குரியவர்களை  நீங்கள் அழையுங்கள் அல்லது இவர்களை அழைத்து வரச் சொல்லுங்கள் என்றேன். அவ்வாறே சொல்லப்பட உங்களது அணி வெளியே சென்றது. பாவம் அரை மணிநேரம் சென்ற பிறகும் கூட உங்களால் அவர்களை அழைத்து வர முடியவில்லை. பின்னர் நீங்கள் மூஸா நபிக்கு கொடுக்கப்பட்ட (Ten commandment) போன்ற உங்களின் வழமையான பல்லவியாகிய பத்து கட்டளைகளோடு வந்தீர்கள். நான் உடனே சேர் இது எங்களுடைய சமுகத்தை அடிமைப்படுத்துகின்ற செயல் என்று கூற இந்தப் பேச்சுவார்த்தையும் தோல்வியிலேயே முடிந்தது. இதன்போது ஏ.எஸ்.பீ.ஜமால்தீன் என்னை அழைத்து நீங்கள் கொஞ்சம் தீவிரமாகப் பேசுகிறீர்கள் அவதானமாக இருங்கள். இந்தக்கயவர்கள் உங்களை கொல்லவும் தயங்கமாட்டார்கள் என எனக்கு அறிவுறை கூறிச் சென்றார். ஒரு சில நாட்களின் பின் அவர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட செய்தியை கேள்விப்பட்டேன். இங்கே எனது கேள்வி என்னவென்றால் எதிர்வினைக்குழுவை தன் வசம் வைத்திருந்தது நீங்களா.....? நாங்களா......?

இதன்பிறகு ஊரின் நடந்த தொடரான கொலைகள் மற்றும் எமது ஞான பிதா அவர்களை கடத்த முயற்சித்து கடத்தல் முயற்சி தோல்வி கண்டதால் எமது அலுவலகத்தில் தாக்குதல் நடந்தது எல்லாம் ஊர் அறிந்த விடயம். இதன்பின்னர் நாங்கள் சுன்னத் வல் ஜமாஅத் மாநாடு ஏற்பாடு செய்து காத்தன்குடியில் உள்ள சுன்னத் வல்ஜமாஅத் வழி செல்லும் உலமாஉகளுக்கு அழைப்பு விடுத்து அவர்கள் வருவதற்கு தயாராகிய வேளை அவர்களை போகக்கூடாது என தடுத்தது யார்.......? தயவு செய்து பதில் சொல்லுங்கள். அல்லாஹ் சகலதையும் அறிந்தவன்.

2014 ஜனவரி 01ஆம் திகதி நாங்கள் சர்வ மத தலைவர்களை அழைத்து மீலாத் விழா நடாத்த ஏற்பாடு செய்தபோது அதை நிறுத்தும்படி நகர சபைக்கும் பொலீசுக்கும் கடிதம் அனுப்பியது யார்......? இதுதான் நீங்கள் அனைத்து மதத்தினரையும் சர்வமத தலைவர்களையும் மதிக்கின்ற லட்சணமா.....? உங்களுடைய சம்மேளன கட்டடத்துக்கு முன்னால் அஸ்பர் பலாஹி தலைமையில் எமது மீலாத் விழாவுக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தபோது நீங்கள் எங்கே இருந்தீர்கள்...? இந்த ஆர்ப் பாட்டத்தை நிறுத்த நீங்கள் என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீர்கள்.....? சொல்வீர்களா.....?

எங்களிடம் நீங்கள் ஒரு சந்தர்பப்த்திலே வேண்டுகோள் விடுத்தபோது எமது மக்களிடம் நாங்கள் ஸகாத் நிதி சேகரித்து தந்து உதவினோம். ஆனால் எமது சூபிஸ சமுகத்தின் ஏழைகள் உங்களிடம் உதவி கேட்டால் முர்த்தத்துக்கு உதவ முடியாது என பைலை மூடுகின்றீர்கள். அப்படியானால் எனக்கு ஒரு சந்தேகம். முர்த்த்துகளின் காசை வாங்கி உங்களின் (முஸ்லிம்களுக்கு) ஸகாத் கொடுக்கலாமா......? அய்யாமாரே தயவு செய்து சொல்லுங்கள்.

இறுதியாக.........

இந்த ஊரின் நன்மைக்காகவும் முன்னேற்றத்துக்காகவும் (எமது ஞானபிதா அன்னவர்களும் சூபிஸ சமுகமும்) சமுக மற்றும் அரசியல் ரீதியாக பல விட்டுக் கொடுப்புக்களையும் தியாகங்களையும் செய்திருக்கிறோம். 

ஆனால் நீங்கள் கேவலம் கெட்டவர்கள். எமது சூபிச சமுகத்தில் ஒருவர் மரணித்தால் அவரின் ஜனாஸா அறிவித்லைக்கூட அறிவிப்பதற்கு அனுமதிக்க கூடாது என்று உங்களின் பள்ளிவாயல்களுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளீர்கள். 
இதுதான் நீங்கள் ஊரை வழி நடத்தும் லட்சணமா......?

அடுத்து  ஒரு விடயம். 

இதை சொல்லிக்காட்டக் கூடாது என்றுதான் நாங்கள் பல சந்தப்பங்களில் தவிர்த்து வந்திருக்கிறோம். ஆனால் நீங்கள் பச்சோந்திகள். அதனால்தான் நீங்களே எங்களை சொல்லிக்காட்ட வைத்து விட்டீர்கள். 

2017 அலியார் சந்தி கலவரத்தின் பின்னர் ஸஹ்ரானை கைது செய்யும்படி நாங்கள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தபோது இதற்கு ஆதரவாக உங்களின் சம்மேளனம் சார்பாக எத்தனை பேர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டீர்கள். அல்லது உங்களின் சமுகத்திலிருந்து எத்தனை பேர் கலந்து கொண்டார்கள் சொல்லமுடியுமா.....? 

ஆனால் ஈஸ்ட்டர் குண்டு தாக்குதலுக்குப்பிறகு காத்தான்குடி மக்கள் ஸஹ்றானுக்கு எதிராக முன்னரே ஆர்ப்பாட்டம் செய்திருந்தார்கள் என ஓர் அரசியல்வாதி உட்பட நீங்களும் எமது ஆர்ப்பாட்ட படத்தினை காட்டி நல்ல பெயர் வாங்கினீர்களே. இது எந்த  ஊரு நியாயம்...?. அய்யாமாரே வாயை திறவுங்கள். இன்னும் நிறைய உள்ளன. விரிவை அஞ்சி தவிர்த்திருக்கிறேன்.

முற்றிலும் நனைந்த பின் முக்காடு எதற்கு என்பதுபோல். நாங்களும் விரக்தியின் விளிம்புக்கே வந்து விடடோம். அதன் பிரதி பலிப்புதான் இப்படியான பிரசுரம் வரக் காரணம். இனி என்ன நடந்தாலும் சரியே.  அல்லாஹ் போதுமானவன்.

இன்ஷா அல்லாஹ் தொடரும்.
HM அமீர் (அபிமான் ஆசிரியர்)
தீன் வீதி, காத்தான்குடி.
077 515 9942                 


பொதுத் தேர்தல் 2020 இற்கான பிரசார நடவடிக்கைகளை முண்னெடுக்கும் வகையில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட வேட்பாளரும் முன்னாள் மாவட்ட அரசாங்க அதிபருமாகிய மாணிக்கம் உதயகுமாரின் பிரதான தேர்தல் பிரச்சாரக் காரியாலயம் இன்று (01 புதன்) திருமலை வீதியில் திறந்து வைக்கப்படவுள்ளது.

தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் செயலாளர் கிறிஸ்னபிள்ளை துறைராஜசிங்கம் கட்சியின் உப தலைவர் பொன்செல்வராஜா, மட்டக்களப்பு மாநகர மேயர் தியாகராஜா சரவணபவான், தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் உள்ளுராட்சி சபை தவிசாளர்கள், உறுப்பினர்கள், கட்சியின் முக்கிய பிரமுகர்கள், ஆதரவாளர்கள், பொதுமக்களின் ஆதரவுடன் திறந்து வைக்கப்படவுள்ளது. கூட்டமைப்பின் வேட்பாளரும் முன்னாள் மாவட்ட அரசாங்க அதிபருமாகிய மாணிக்கம் உதயகுமாரை ஆதரித்து இடம்பெறவுள்ள இந்நிகழ்வில் இன்று காலை 8.00 மணிக்கு மாமாங்கப் பிள்ளையார் ஆலயத்தில் விசேட பூசை நிகழ்வும், மு.ப. 9.00 மணிக்கு மட்டக்களப்பு நகரில் அமைந்துள்ள மாதா கோவிலில் விசேட ஆராதனை நிகழ்வும் இடம்பெறவுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து இத்தேர்தல் பிரச்சார அலுவலகம் மு.ப. 9.30 மணிக்கு ஊரணி வெள்ளைக்குட்டியர் சந்தி திருமலை வீதி, மட்டக்களப்பு எனும் முகவரியில் திறந்து வைக்கப்படவுள்ளது. 

பொதுத் தேர்தல் 2020 இற்கான பிரசார நடவடிக்கைகளை முண்னெடுக்கும் வகையில் ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட பிரதான தேர்தல் காரியாலயம் (01 புதன்) திருமலை வீதியில் திறந்து வைக்கப்படவுள்ளது.

ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சி அமைப்பாளர் இராஜன் மயில்வாகனத்தின் தலைமையில் ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட பிரதான வேட்பாளரும் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமாகிய சதாசிவம் வியாளேந்திரனை ஆதரித்து மட்டக்களப்பு மாவட்ட ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சி அமைப்பாளர்கள், ஆதரவாளர்களால் இத்தேர்தல் பிரச்சார அலுவலகம் (01.07.2020 புதன்கிழமை) மு.ப.11.30 மணிக்கு இல. 496, ஊரணி வெள்ளைக்குட்டியர் சந்தி திருமலை வீதி, மட்டக்களப்பு எனும் முகவரியில் திறந்து வைக்கப்படவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Mohamed Web Solution

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget