வேகத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலையில் மரத்தில் தொங்கிய மோட்டார் சைக்கிள்!

கண்டி  கொலாங்கொட பிரதேசத்தில் 29 ஆம் கால்வாய்பகுதியில் வேகமாக பயணித்த மோட்டார் சைக்கிள் வேகத்தை கட்டுப்படுத்த  முடியாத நிலையில் பாய்ந்து மரக்கொப்பில் சிக்கி விபத்துக்குள்ளாகியது.இதில் மோட்டார் சைக்கிளை ஓட்டியவர் தெய்வாதீனமாக தப்பினார் எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

No comments