விகிலீக்ஸ் நிறுவனர் பிரிட்டிஷ் பொலிசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

உலக ரகசியங்களை அம்பலப்படுத்திய விகிலீக்ஸ் நிறுவனர் ஜூலியன் அசேஞ் சுமார் 7 வருடங்களின் பின் பிரிட்டிஷ் பொலிசாரால்  கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Sor.Am



No comments