இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்


HAPPY NEW YEAR

மலரும் புத்தாண்டு                 சாந்தி, சமாதனம், சமத்துவம், அமைதியும், மகிழ்ச்சியும் மிக்கதாக அமையட்டும்.

அனைத்து சகோதர உறவுகளுக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல் வாழ்த்துக்கள்.

லங்கன்வொய்ஸ் மீடியா நெட்வேர்க். No comments