அகில இலங்கை ரீதியாக நடாத்திய "Biz quiz SOFT SKILLS + 2019" போட்டியில் காத்தான்குடி மத்திய கல்லூரி மாணவர்கள் இரண்டாம் இடத்தினைப் பெற்றுக் கொண்டனர்.


SLIIT BUSINESS SCHOOL அகில இலங்கை ரீதியாக நடாத்திய "Biz quiz SOFT SKILLS + 2019" போட்டியில் காத்தான்குடி மத்திய கல்லூரி மாணவர்கள் இரண்டாம் இடத்தினைப் பெற்றுக் கொண்டனர்.

கடந்த 06.03.2019 புதன்கிழமை குருநாகலில் நடைபெற்ற முதலாவது சுற்றில் 115 பாடசாலைகளை பிரதிநிதித்துவப் படுத்தி 203 அணிகள் பங்குபற்றின. இச்சுற்றில் 45 அணிகள் இறுதிச் சுற்றுக்கு தெரிவாகியதோடு காத்தான்குடி மத்திய கல்லூரி மாணவர்கள் இரண்டாம் இடத்தினைப் பெற்று இறுதிச் சுற்றுக்கு தெரிவாகினர்.

இறுதிப் போட்டி 12.03.2019 செவ்வாய்கிழமை இன்று கொழும்பு மாலபேயில் உள்ள SLITT COLLEGE இல் நடைபெற்றது.

இப்போட்டி இரண்டு சுற்றுக்களாக நடைபெற்றதோடு முதலாவது சுற்றிலிருந்து 45 அணிகளில் 05 அணிகள் இறுதிச் சுற்றுக்கு தெரிவாகியது.

இறுதிச் சுற்றில் எமது கல்லூரி மாணவர்கள் மிகவும் திறமையாக போட்டியிட்டு அகில இலங்கை ரீதியில் இரண்டாம் இடத்தினை பெற்றுக் கொண்டனர். முதலாம் இடத்தை கொழும்பு ஆனந்தா கல்லூரி பெற்றுக் கொண்டது.
No comments