ஓரங்கட்டப்பட்ட குரல்களுக்கு ஊடகங்களில் இடம் வழங்கப்பட வேண்டும்- கையடக்கத் தொலைபேசி காணொளி மாநாட்டில் தீர்மானம்


(எம்.ரீ.எம்.பாரிஸ்)
இலங்கை அபிவிருத்தி ஊடகவியலாளர் மன்றம் பெப்ரவரி 25 2019 கையடக்கத் தொலைபேசி காணொளி மாநாடு 24 மோஜோ (Mobile Journalism or மோஜோ)  செய்தி வழங்குனர்களுக்கு அவர்களின் சொந்த மாவட்டங்களில் குரலற்றறோருக்காக குரல்  எழுப்புவதில் கடப்பாட்டுடன் உயிர்ப்பான பங்குபற்றலை வழங்கியமைக்காக சான்றிதழ்கள் வழங்குவதுடன் கடந்த பெப்ரவரி 23 2019 அன்று இலங்கை பவுண்டேசன் நிலையத்தில் இனிதே நிறைவுற்றது.

கையடக்கத்தொலைபேசி ஊடகவியல் கிராமப்புறங்களிலுள்ள பாதிப்புக்குட்படக் கூடிய மக்களின் குரலெழுப்ப முடியாத பிரச்சினையைத் தீர்ப்பதற்கான வினைத்திறன் மிக்ககருவியாக காணப்படுகின்றது.

இலங்கையில் முதல் தடவையாக இலங்கை அபிவிருத்தி ஊடகவியலாளர் மன்றம் (ளுனுதுகு) யாழ்ப்பாணம் மாத்தறை மற்றும் திருகோணமலை ஆகிய மாவட்டங்களிலிருந்து 30 இளம் மோஜோ ஊடகவியலாளர்களைத் தெரிவு செய்து தெரிவு செய்யப்பட்ட பிரச்சினைகளை அவற்றை சான்றுகளுடனான செய்தி வழங்குதல் மூலம் எடுத்துக்கூறலூடாக எவ்வாறு வினைத்திறனுடன் குறித்த பிரச்சினைகளைத்தீர்ப்பதில் கையடக்க தொலைபேசிகள் பயன்படுத்தப்பட முடியுமென்பது தொடர்பில் வழிகாட்டல்களை வழங்கியது.இந்த செய்தி வழங்குநர்கள் 30 இற்கும் மேற்பட்ட செய்திகளைத் தயாரித்ததுடன் அவற்றை தீர்ப்பத்தில் குறித்த மாவட்டங்களிலுள்ள தொடர்புடைய பங்குதாரர்களுடன் இணைந்து எடுத்துக்கூறல் நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபட்டனர்.

இந்த இளம் மோஜோ ஊடகவியலாளர்கள் கடந்த மார்ச்23 2019 அன்று ஸ்ரீலங்கா பெளண்டேஷன் நிலையத்தில் தமது கையடக்கத் தொலைபேசி மூலமான செய்திகளைக்காண்பிக்கவும் கையடக்கத் தொலைபேசி காணொளி மாநாடு 2019 இனூடாக ஒரு தேசிய மட்ட கலந்துரையாடலில் ஈடுபடவும் ஒன்று கூடினர்.

இவ்வாறானதொரு மாநாடு இலங்கையில் இடம்பெற்றது இதுவே முதல் தடவையாகும்.

இந்த மாநாட்டில் 50 இற்கும் மேற்பட்ட இளம் செய்தி வழங்குநர்கள் ஊகவியலாளர்கள் ஊடகச் செயற்பாட்டாளர்கள் மற்றும் ஏனைய அதிதிகள் கலந்து கொண்டனர். மாநாட்டில் இந்த இளம் செய்தி வழங்குனர்கள் தயாரித்த கையடக்க தொலைபேசி செய்திகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டதுடன் அவர்கள் தம்முடைய வெற்றிக்கதைகளையும் பகிர்ந்து கொண்டனர்.அத்துடன் ஓரங்கட்டப்பட்ட மக்களின் குரல்கள் மற்றும் அவர்களது கரிசனைகளை பாரிய சமூக விழிப்புணர்வுக்கு உட்படுத்துவதில் (Mobile Journalism or தொலை பேசியூடான செய்தி வழங்குதல் திறன் எவ்வாறு பயன்மிக்கதாகக் காணப்படுகின்றதென்பது தொடர்பிலும் எடுத்துரைத்தனர்.

இந்த மாநாடு மோஜோ செய்தி வழங்குனர்களைப் பிரசித்தமிக்க ஊடக நிறுவனங்களின் சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர்கள் மற்றும் ஏனைய துறைசார் ஊடகவியலாளர்களுடன் ஒன்றிணைத்தது.

இந்த மாநாட்டில் 'ஓரங்கட்டப்பட்ட குரல்களை வெளிக்கொண்டு வருவதில் புதிய ஊடகத்தின் வகிபாகம்' என்ற தலைப்பில் நிபுணர் குழுக் கலந்துரையாடலொன்றும் இடம்பெற்றது.

இலங்கை ஒளிபரப்புக்கூட்டுத்தாபனத்தின் திரு. குமாரவ் அழகியவன்ன மற்றும் திரு. ஆதுசு. டேவிட் சுயாதீன தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தின் திரு. மஞ்சுளஎதுகல டான் தொலைக்காட்சியின் திரு. ராமகிருஷ்ணா? இலங்கை செய்தி இணையத்தள (Lanka News Web)  ஆசிரியர் செல்வி. ராதிகாகுணரத்ன மற்றும்  UTV  நிறுவனத்தின் திரு. மொஹம்மத் பிஸ்ரின் ஆகிய துறைசார் விற்பன்னர்கள் புதிய ஓரங்கட்டப்பட்ட சமூகங்களின் செய்திகளைச் சொல்வதில் எவ்வாறான தாக்கங்களைச் செலுத்த முடியுமென்பது தொடர்பில் தமது நோக்குகள் மற்றும் அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து உயிர்ப்பான கலந்துரையாடலில் ஈடுபட்டனர்.களனிப் பல்கலைக்கழக வெகுசன ஊடகங்கள் மற்றும் தொடர்பாடல் துறையின் சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் சாமந்திகா பிரியதர்ஷனி இந்த உரையாடலின் மட்டறுப்பாளராகக் கடமையாற்றினார்.

'அரச ஊடகங்கள் தாம் நிறுவனங்களினுள் தாம் எதிர்நோக்கும் சவால்கள் மற்றும் அவை வழங்கும் நிகழ்ச்சிகளின் துறைசார் தன்மை மற்றும் தரம் என்பவற்றில் அதிக கவனக்குவிவை கொள்ள வேண்டியிருப்பதால் ஓரங்கட்டப்பட்ட குரல்களை உள்ளடக்குவதில் பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்குகின்றன.

எனவே புதிய ஊடகத்தை இலங்கையின் பிரதான ஊடக நீரோட்டத்துடன் இணைப்பது உண்மையில் சவாலுக்குரிய விடயம்' என இலங்கை ஒளிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தின் குமார அழகியவன்ன தெரிவித்தார்.'பிரதான ஊடக நீரோட்டம் சம காலத்தில் புதிய ஊடகத்தில் தங்கியுள்ளது. உதாரணமாக இந்தியாவில் இடம்பெற்ற 'ஜல்லிக்கட்டு' முதலில் புதிய ஊடகத்திலேயே பிரபல்யமடைந்தது. எனினும் பின்னர் பிரதான ஊடகங்களின் கவனயீர்ப்பைப் பெற்றுக்கொண்டது.

எனவே எம்மால் மாறி வரும் போக்கை அவதானிக்க முடியும். அதீத பிரசித்தம் (Viral) புதிய ஊடகத்தின் இயல்பாகக் காணப்படுகின்றது.

அதனை எதிர்காலத்தில் பேணுவதற்கு சமூகம் நிர்ணயிக்கும் நியமங்கள் அவசியம்' என டான் தொலைக்காட்சியின் திரு. ராமகிருஷ்ணா தெரிவித்தார்.

'இலங்கையில் மிகவும் சிக்கல் வாய்ந்த ஊடகச்சூழல் தொகுதி காணப்படுகின்றது. எனவே தற்பொழுது பிரதான ஊடகம் மற்றும் புதிய ஊடகம் என்பவற்றைத் தெளிவாக வேறு பிரிக்க முடியாத நிலை காணப்படுகின்றது.ஓரங்கட்டப்பட்ட குரல்களை பிரதான நீரோட்டத்தில் உள்ளடக்க வாய்ப்பொன்று காணப்படுகின்றது. அரச ஊடகங்களை பொதுமக்கள் ஊடகங்களாக உருமாற்றம் செய்வதற்கான சாத்தியப்பாடுகளை ஆராய்வதற்கு அரசாங்கம் ஏற்கனவே குழுவொன்றை அமைத்துள்ளது.

எனினும் பொதுமக்கள் ஊடகமென்றால் என்னவென்பது இன்னும் விவாதத்துக்குரிய விடயமாகவே காணப்படுகின்றது' என பிரதம அதிதியும் குழு உறுப்பினரும் மற்றும் மனித உரிமைகள் செயற்பாட்டாளருமான சுதர்ஷன குணவர்தன தெரிவித்தார்.

மாநாட்டில் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பொன்றும் நிகழ்ந்து. அங்கு செய்தி வழங்குநர்கள் தமது அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து கொண்டதுடன் கையடக்க தொலைபேசி மூலமான செய்தி வழங்குதல் தொடர்பான கேள்விகளுக்கும் பதிலளித்தனர்.

இந்த மோஜோ காணொளி மாநாடு   வறுமையை போக்குவதற்காக ஓரங்கட்டப்பட்ட குழுக்களை டிஜிட்டல் வலுப்படுத்தல் (DEV – GAP) என்ற நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக நீலன் திருச்செல்வம் அறக்கட்டளையின் (NTT) இந்த உதவியுடன் இலங்கை அபிவிருத்தி ஊடகவியலாளர் மன்றத்தினால்   (SDJF) ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது


No comments