வவுனியா அரசாங்க அதிபர் தலைமையிலான குழுவினரின் காத்தான்குடி விஜயம்...
(பஹ்த் ஜுனைட்)

நல்லிணக்க மற்றும் அரச கரும மொழிகள் அமைச்சின் நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் வவுனியா அரசாங்க அதிபர் ஐ.எம்.ஹனீபா தலைமையிலான வவுனியா மேலதிக அரசாங்க அதிபர் தி.திரேஷ்குமார்,பிரதம கணக்காளர் திரு.பாலகுமார் உள்ளிட்ட  குழுவினரின் நல்லிணக்க சுற்றுலாவின் ஒரு அங்கமாக ஞாயிற்றுக்கிழமை (16) காத்தான்குடி பள்ளிவாயல்கள் முஸ்லிம் நிறுவனங்களின் சம்மேளனத்தினுடனான சிநேகபூர்வ சந்திப்பில் கலந்துகொண்டனர்.காத்தான்குடி பள்ளிவாயல்கள் முஸ்லிம் நிறுவனங்களின் சம்மேளனத்தின் தலைவர் மெளலவி எம்.ஐ.எம்.ஆதம்லெப்பை (பலாஹி) தலைமையில் சம்மேளனத்தின் அஷ்ஷஹீத் ஏ.அஹமதுலெப்பை ஞாபகார்த்த மண்டபத்தில் இடம்பெற்ற சந்திப்பில் காத்தான்குடி சம்மேளனத்தின் நிர்வாக கட்டமைப்பு, சேவைகள், முக்கியத்துவம் போன்ற விடயங்கள் பேசப்பட்டதுடன் ஆலோசனைகளும் வழங்கப்பட்டது.இவ் சிநேகபூர்வ சந்திப்பில் காத்தான்குடி பிரதேச செயலாளர் யூ.உதயஸ்ரீதர் மற்றும் சம்மேள நிர்வாகிகள்,உறுப்பினர்கள் என பலரும் வருகை தந்த குழுவினரோடு சிநேகபூர்வமாக கலந்துகொண்டனர்.


No comments