காத்தான்குடி கடற்கரை (Marine drive) வீதி முழுமையாக காபட் வீதியாக மாற்றப்படும் இராஜாங்க அமைச்சர் ஹிஸ்புல்லா

நமது நிருபர்

காத்தான்குடி கடற்கரை (Marine drive) வீதி உட்பட பல வீதிகள் முழுமையாககாபட் வீதியாக மாற்றப்பட வுள்ளதாக நேற்று(17 வெள்ளி) ஹிஸ்புல்லா பாலர் பாடசாலை நிகழ்வில் கலந்து  கொண்டு  உரையாற்றுகையில் இராஜாங்க அமைச்சர் MLAM .ஹிஸ்புல்லா இவ்வாறு தெரிவித்தார்.


எமது பிரதேசத்தின் எதிர்கால அபிவிருத்தி  தொடர்பில் பல்வேறு வேலைத் திட்டங்களை நாம் முன்னெடுத்து வருகின்றோம்.
காத்தான்குடி டெலிகொம் வீதி  முழுமையாக காபட் இடப்படுகின்றன  அதே போன்று காத்தான்குடி கடற்கரை (Marine drive) வீதி, புதிய காத்தான்குடி அல் அக்சா வீதி, மத்திய வீதி, மீன்பிடி இலாகா வீதி, கர்பலா வீதி, பாலமுனை, பூனச்சிமுனை வீதிகள் யாவும் முழுமையாக
காபட் வீதியாக மாற்றப்பட உள்ளதுடன் இதற்கான நிதிகள் யாவும் என்னுடைய அமைச்சிலிருந்து ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதுடன்  டென்டர்களும் கோல் பன்னப் பட்டுள்ளதாக நெடுஞ்சாலைகள், வீதி அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர் கலாநிதி MLAM.ஹிஸ்புல்லா தெரிவித்தார்.

 ஜனாதிபதி தலைமையில் அபிவிருத்திப் புரட்சியினை மேற்கொள்ள உள்ளதுடன் மாவட்டத்திலுல்ல வீதிகளின் | பிரச்சினைகளை தீர்த்து வைக்கவே நாம் இந்த அமைச்சுப் பொறுப்பினை பார மெடுத்ததாக இராஜாங்க அமைச்சர் கலாநிதி MLAM.ஹிஸ்புல்லா இதன் போது தெரிவித்தார்.No comments