பெண்களுக்கான தனியான ஹஜ் மலிவு பஸார் இன்று முதல் ஆரம்பம்ஏ.எல்.டீன் பைரூஸ்-

புனித ஹஜ் பெருநாளை முன்னிட்டு காத்தான்குடி நகர சபை மற்றும் பெண்களுக்கான வலுவூட்டலுக்கும் அபிவிருத்திற்குமான அமைப்பு (WEDF) இணைந்து பெண்களுக்கான தனியான மாபெரும் ஹஜ் மலிவு பஸார் ஒன்றினை காத்தான்குடி ஹிஸ்புல்லா மண்டபத்தில் நடாத்த ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வியாபார நடவடிக்கைகள் (15 புதன்)  இன்று முதல் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
No comments