காத்தான்குடி நகர முதல்வருடனான நேரடி அஞ்சல் நேர மாற்றம்

காத்தான்குடியில் இன்று சுகதாக்கள் நிகழ்வுகள் இம்பெறவுள்ளதால் காத்தான்குடி நகர முதல்வருடனான நேரடி அஞ்சல் பிறிதொரு தினத்தில் இடம் பெறும் என்பதை அறியத் தருவதோடு நேரகாலம் பின்னர் அறிவிக்கப்படும்

No comments