முதியோர்களுடனான கலைஞர்களின மாதாந்த கலை நிகழ்வு

(மு.ப.பயாஸ் அஹமட்)
காத்தான்குடி முதியோர் இல்லத்தின்  முதியோர்களை மகிழ்விக்கும்
முதியோர்களுடனான கலைஞர்களின மாதாந்த கலை நிகழ்வு(10-08-2018  வெள்ளி) மாலை காத்தான்குடி முதியோர் இல்லத்தின் இடம்பெற்றது..

மேற்படி நிகழ்வில் அல்ஹாஜ் ULA அஸீஸ்  (ஓய்வு பெற்ற அதிபர்) (தலைவர் முதியோர் இல்லம்), அல்ஹாஜ் மௌலவி. MHM இக்பால் (ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர்) (உப தலைவர் முதியோர் இல்லம்), MMA. ஜுனைத் (ஓய்வு பெற்ற அதிபர்), அல்ஹாஜ் ULM அக்பர் (இயக்குனர் முதியோர் இல்லம்), ALM.சித்தீக் (ஓய்வு பெற்ற அதிபர்), மௌலவி SMM.முஸ்தபா (பலாஹி) (தலைவர் காத்தான்குடி மீடியா போரம்), ஆகியோரும் காத்தான்குடியின் கலைஞ்சர்களான செரெண்டிப்  முஸ்தபா, YMA.முபீன், MIM.முஸ்தபா, உட்பட இன்னும் பல கலைஞ்சர்களுடன் மக்களும் இந்நிகழ்வில் கலந்து சிறப்பித்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

No comments