பிஸ்மி அல்குர்ஆன் பாடசாலையின் 8வது சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு காத்தான்குடி ஹோட்டல் பீச்வே சிறப்பாக நடைபெற்றன


ஏ.எல்.டீன் பைரூஸ்
காத்தான்குடியை தலையகமாகக் கொண்டு இயங்கும் பிஸ்மி அல்குர்ஆன் பாடசாலையின் 8வது சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு (19.08.2018 ஞாயிறு) காலை 8.45 அஷ்ஷெய்க் ஏ.ஆர்.எம்.அஸ்ஹர்(நழீழி) தலைமையில் காத்தான்குடி ஹோட்டல் பீச்வேயில்  சிறப்பாக நடைபெற்றன நிகழ்வின் பிரதம அதிதியாக கலாநிதி  அஷ்ஷெய்க் பீ.எம்.எம்.இர்பான் (நழீழி) கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தார்கள்.  

பிஸ்மி  அல்குர்ஆன் பாடசாலை  மாணவர்களின் நிகழ்வுகள் யாவும் இஸ்லாமிய சிந்தனைக்குட்பட்ட வகையில் மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருந்ததுடன் அனைவரினதும் கவனத்தையும் ஈர்த்தமை குறிப்பிடத்தக்க விடயமாகும்.

பிஸ்மி அல்குர்ஆன் பாடசாலையின் தவிசாளர்  அஷ்ஷெய்க எம்.பீ.எம்.பிர்தௌஸ் (நழீமி) காத்தான்குடி நகரசபையின் எதிர்கட்சி உறுப்பினர் இல்மி அஹமட்லெப்பை  உட்பட  நிகழ்வில் கௌரவ அதிதிகள், பெற்றோரகள்; உட்பட பலரும் கலந்து கொண்டனர்.

வெற்றி பெற்ற மாணவர்கற்கு பெறுமதிமிக்க சானிறிதழ் மற்றும் பரிசில்களும் அதிதிகளால் வழங்கி வைக்கப்பட்டன. 


No comments