காத்தான்குடி நகர முதல்வருடன் நேரடி ஒளிபரப்பு நாளை -03.08.2018

காத்தான்குடி நகர முதல்வர் SHM.அஸ்பர் JP கலந்து கொள்ளும் நேரடி ஒளிபரப்பு நாளை (03 வெள்ளி) இரவு 9.00 மணி Kattankudilive முகநூல் ஊடாக ஒலி ஒளிபரப்பு செய்யப்படவுளளது.
No comments